Logo 1

Warsztaty taneczne

Opublikowano: poniedziałek, 06, maj 2019

  11 kwietnia grupa Zuchy uczestniczyła w warsztatach ruchowych "Taneczne opowieści " w Centrum Sztuki Mościce prowadzone przez Karolinę Jicu tancerkę, instruktorkę tańca sportowego i choreoterapii, animatorkę.

  Taneczna opowieść to warsztaty ruchowe przeznaczone dla dzieci . Program bazuje na metodzie choreoterapii, łączącej wiedzę z dwóch dziedzin - psychologii i tańca. Warsztaty sprzyjają wyrażeniu emocji, ukazaniu własnego „ja” uczestników. Taniec i ruch jest przestrzenią naturalnie rozwijającą możliwości psychomotoryczne dzieci. Taniec i ruch wykorzystywany w choreoterapii uruchamia wyobraźnię, kreatywność, ułatwia nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem. Pomaga również dzieciom z zablokowanymi emocjami, trudnościami w sferze poznawczej i społecznej, dzieciom z autyzmem - muzyka i taniec stają się medium kontaktu. Na program warsztatu składają się zabawy i gry rytmiczne, taneczne, samodzielnie i w kole, improwizacja i relaksacja.