Logo 1

Małopolska w zdrowej atmosferze

Opublikowano: czwartek, 06, grudzień 2018

 

Przedszkole zostało obdarowane ruchomością w postaci oczyszczacza. Oczyszczacz powietrza  został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pt. ,,Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze " współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.